Research Workshop

I denne workshop skulle vi få mere viden om metoder til researcharbejde. Vi var nødt til at lære at udføre feltarbejde gennem en research plan, og derfor skulle vi være i stand til at bruge de indsamlede data.

Research og data

Primær data / field research – dataindsamling der sigter mod at observere, interagere og forstå mennesker, mens de er i et naturligt miljø.

Kvalitativ metode –  indsamler oplysninger som søger at beskrive et emne hellere end at måle det. Tænk på indtryk, meninger og synspunkter.

Kvantitativ data – indsamler oplysninger fra eksisterende data og sender online-undersøgelser, online afstemninger, spørgeskemaer, hvis resultater kan afbildes i form af numeriske. Kvantitative data er struktureret og statistiske.

Sekundær data / desk research – data der er allerede eksisterer.

Intern og Eksterne –

3 felter for en researcharbejder Business, teknologi og bruger.

Business

 • Markedet
 • Klienter
 • Konkurrenter
 • Etc

Technology

 • Teknologier
 • Trends
 • Fremtid/nutid
 • Platform, meider, virkemidler

Users

 • Behov
 • Pains and gains
 • Drømme
 • Motivation
 • Mål
 • etc

Research Processen – overordnet

 • Definering af problem og research formål
 • Udvikling af en research plan
 • Indsamling af data
 • Analyse af data
 • Præsentations af findings

Refleksion:

I dette workshop har jeg lært at lave field research om teknologi hvor min gruppe skal interviewe folk i biografen. Vi har stillet spørgsmål på medarbejder og observeret bruger. Vi har også brugt KWHL til at skive alt hvad vi har fundet ud af efter udførte research. Research givet os bedre forståelse hvad for en teknologien blev brugt og hvor nemt brugeren anvende produktet.