Visual Proces

Design Thinking as design process. Designtænkning er en iterativ proces, hvor vi forsøger at forstå brugeren, udfordre antagelser og omdefinerer problemer i et forsøg på at identificere alternative strategier og løsninger, der måske ikke med det samme fremgår af vores oprindelige forståelsesniveau. Samtidig giver Design Thinking en løsning baseret tilgang til løsning af problemer. Det er en måde at tænke og arbejde på samt en samling praktiske metoder.

Det har fem faser, der hjælper med at navigere udviklingen fra at identificere en design udfordring til at finde og opbygge en løsning.

Discovery – vi få inspiration, lave research og indsamle information

Interpretation – Hvad er vores muligheder, hvordan løser vi problemet

Ideation – Vi generere ideer og forfin ideer.

Expirementation – Her laver vi wireframes og prototype og få feedback fra testpersoner.

Evolution – Hvis resultatet er godt så kommer vi at udvikler produktet hvis det ikke godt så kommer man tilbage til ideation fasen hvor vi kobler nye ideer.

Kilde: http://www.spencerauthor.com/what-is-design-thinking/

Divergent og Konvergent Tænkning

Divergent tænkning – er processen med at komme med nye ideer og muligheder – uden bedømmelse, uden analyse og uden diskussion. Det er den type tankegang, der giver dig mulighed for at være gratis, ‘gå stor’ og diskutere mulige nye måder at løse vanskelige udfordringer, der ikke har et enkelt / rigtigt / kendt svar.
Konvergent tænkning – er forbundet med analyse, bedømmelse og beslutningstagning. Det er processen med at tage en masse ideer og sortere dem, evaluere dem, analysere fordele og ulemper og tage beslutninger. Fokusere kun til det bedste løsning.

Kilde: https://psychologycompass.com/blog/creative/

Refleksion:

Vi har brugt design thinking as design process i vores Projekt 2 (Installations koncept HC Andersen Museum). For at guider os med vores projektet vi har brugt de fem faser på design thinking. Først har vi besøgt museum for at få inspiration, lave research om hvad for en teknologi de bruger og deres målgruppe. Efter det så brugte vi os Interpretation fasen hvor vi skal tænke på hvilken muligheder vi har. Men efter desk research for hvem besøgte musuem har vi fundet ud af at besøgende vil gerne være en del i udstillingen og vil have mere oplevelser end bare at kigge på og læse en lang tekst. Vi har generere mange ideer som muligt og kombinere det ting som giver mening. Men efter vi fik feedback så kommer vi igen for ideation fasen hvor vi kobler ny ideer. Vi kommer frem og tilbage i processen indtil vi har den bedste løsning til vores projekt. Vi har allesammen lært hvordan design thinking har brugt til dette projekt. Og nu har jeg bedre fortåelse af design thinking proces.