Data

Database er en organiseret dataindsamling.
Data er fakta, der kan lagres vedvarende.
Vi kan få adgang til vores data når som helst
Manuel eksempel:
Telefonbog, studerende og en webshop butik.

I mange henseender kan man sammenligne en database med et regneark. Hvor man i regnearket har faner, har man tabeller i databasen. Her oprettes så navngivne felter hvor diverse egenskaber, som datatype (tal, tekst, dato m.m.), defineres, svarende til, at man kun havde de kolonner i et regneark man rent faktisk havde defineret, og disse kun kunne indeholde værdier af den angivne type.

MySQL er et open source-relationsdatabase-styringssystem. MySQL bruges typisk i forbindelse med PHP. MySQL er et database-system, som tillader dig at gemme og opbevare datainput fra dine websider. Disse inputs kan du så trække ud og anvende på dine sider, når du har brug for dem.

Struktureret forespørgselssprog.
SQL er det sprog, vi bruger til at kommunikere med vores database.
Vi sender forespørgsler til vores database.
Der er forskellige typer forespørgsler, vi kan sende, afhængigt af hvad vi vil gøre.
De mest basale forespørgsler er en del af Create Read Update Delete.

De tre mest enkle datatyper at forstå er:

String – tekst
Integer – tal
Boolean – true or false