Eksamensprojekt 2. Semester

I dette eksamensprojekt skal vi arbejde med gruppe.

Opgaven: Er at designe og udvikle en optimeret og kompleks brugergrænseflade, så den bedst mulige brugeroplevelse opnås.

Derudover skal gruppen vælge en af følgende:

a. Produktion af digitalt instrukstionsmateriale.

b. Formidling af den forbedrede løsning i bedst egnede medier.

Gruppen skal vælge et af følgende tre tracks: Track1 mixpalletering, track2 rapport design modulet og track 3 maintenance planner.

Gruppen mente, at det var nemmere og sjovere at arbejde med track1. Derfor var gruppens første prioriteret track1 og anden prioriteret var track3. Udfordringen var dog, at der kun måtte være 9 grupper til robot nordic (track1) og resten er til track2 og track3.

Med udgangspunkt skal vi lave foreløbig problemformulering, foreløbig metodeliste, foreløbig projektplan. Herefter skal vi levere links og kode til vores løsning.

Design Thinking Processen:

Discovery

Gruppen har udført research i forskellige områder for at få mere informationer om trendlog, konkurrenter, teknologi og brugeren. Ved hjælp af NUG og think aloud test har vi bekræftet de fundet problemer.

NUG – En evalusering af en side, hvor der findes de optimeret fejl.
Think-aloud – En metode der bruges mod brugerne, mens de tænker højt ift. hvad de foretager sig af opgaver. Pilottest/spørgeskema – Et spørgeskema der bla. bruges til at finde målgruppen via lukket spørgsmål med bestemte svar. Projekstyring – Et struktureringsværktøj der hjælper en med at styre et projekt på.

Interpretation

Efter research så analysere vi det data vi har samlet fra discovery-fasen. De data vi har samlet skal vi bruge til at rette vores re-design til trendlogs platform. Derefter gruppen skal finde ud af hvem kommer så på brugergrænsefladen?

Persona – Opstille en fiktivt person der præsenterer den bestemte brugertype ift. websted, brand eller produkt.
SMP – Er en strategi der anvendes ift. markedsføringen. Fx. hvordan virksomheden kan opdele segmenter og vælge målgruppe, hvor man ud fra det kan fastlægge sin positionering.
SMUK-modellen – Er en model hvor de forskellige segmenter vurderes, før virksomhenden kan finde den bedste målgruppe.
Omverdensanalyse – En analyse der påvirker virksomhedens udvikling ud fra virksomhedens omverden.
SWOT – Er en analyse der sætter fokus på både det interne og eksterne forhhold i virksomheden. PESTEL – Er en analyse der bruges til analysere virksomhedens omverden, hvor de forskellige forhold bliver kortlagt for betydningen for virksomheden.
Risikoanalyse – En analyse der findes de mulige problemer, der kan opstå i projektet.
Interessantanalyse – En analyse der sikre, om gruppen ved hvilke personer der har interesse i projektet

Ideation

I ideation-fasen kommer vi til at generere så mange ideer vi kan uden grænse. Herefter kobler vi alle ideer sammen for at finde det bedst muligt re-design til trendlogs platform.

Brainstorm – Er der hvor alle kan komme med deres ideer uden det bliver skudt ned/ingen ideer er dårlige. Herunder er mine ideer til vores re-design.

Experimentation

Gruppen er i gang med at lave mockup på dette fasen for at teste en gang til hvordan er vores re-design ser ud i forhold til det gamle platform. Her har vi finde ud af hvad det mangler og hvad skal vi tilføjer osv.. Her kommer vi frem og tilbage til fasen.


Scenariomapping – En metode hvor alle de steps en bruger foretager sig, når der skal udføre en opgave.
Paperprototyping – En hurtig måde at visualisere ideer på.
Userflow – En visuelt repræsentation af brugerens bevægelse fra start til slut, hvor trinene bliver kortlagt.

Scenariomapping under experimentation:

Evolution

BMC – Herunder er gruppens Business Model Canvas

Færdige prototype til mobilen:

Info om prototype:

Mulighed for at oprette en maskine, tilføj og slet checklisten, overblik over hver enkelte maskine hvor den viser hvor meget det har køret og brugt, overblik over de maskiner der skal til syn og overblik over de maskiner som overskredet, Og historik til dem der har lavet service.

Refleksion:

Om projektet:

I dette projekt har “Design Thinking Process” blev brugt. Forskellige metoder og værktøjer samt teorier. Design thinking proces givet os en strukturering af projektet og det nemmere at følge med det forskellige faser. Vi har udført research i discovery-fasen hvor vi skal finde ud af de forskellige områder Business,Users,Teknologi osv…Gruppen samlede data for at rette vores re-design ud fra det data vi har fundet. Efterhånden analysere vi det data som vi havde samlede og i gang med at tænke hvordan er det så vores re-design ser ud. Her generer vi ideer til vores re-design af platformen. Til sidst koblet vi ideer sammen og bygge lo-fi mockup for at vise det til pitchen med klienten og en vejleder. På baggrund af feedback fra klienten det klart at der manglede udforming af checklisten, hvem laver hvad og hvornår, og så videre. Gruppen kom tilbage til ideation-fasen for at tilføj nye ideer om de manglede funktioner i platformen. Det endelige produkt ser sådan ud heroppe med mobil enhed. Vi har udviklet begge dele på computeren og mobil.

Gruppen:

Jeg vil indrømme at det er ikke nemt at arbejde digitalt med gruppen fordi mange gange forstår man ikke hinanden, og det trækker min tid tilbage. Især mig som er ikke rigtig god til at snakke og forklar på dansk XD. Vi fik mange conflikter i github og derfor brugte vi en anden måde at dele kodning på. Nogle dage har vi dårlig internetforbindelse. Gruppen har aftalt at arbejde fra 9 til 12 derefter arbejder vi videre med vores egen lektier som projektlederen har givet os. Personligt arbejder jeg fra 9 til 14 også når mine børn sover om aften. Fordi jeg vil gerne have at vi har en god produkt og at jeg kan aflevere min lektier på tiden. For det første omgang det var godt samarbejde vi havde i gruppen. Men til sidste blev jeg mega træt. Men det var godt at vi har afleveret de leverancer i wiseflow.

Mig selv:

Jeg har lært mange ting i dette projekt. Jeg har lært de forskellige metoder, værktøjer samt teorier endnu bedre. Især til udvikling af produktet. Jeg har lært personligt at styr min tid bedre og hvornår skal jeg have pause. Men det lidt skævt til sidste fordi jeg var simpelthen travlt som jeg glemte at spise. De emner vi har brugt i dette projekt dem tager jeg med til det næste projekt fordi det er rigtig gode ting når man skal design, re-designe og udvikle et produkt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *