Velkommen til min side

OM MIG

Hej! Jeg hedder Edna og jeg går i multimedia designer i UCL. Jeg er født i Filippinerne, hvor jeg voksede op som ældste ud af en børneflok på 6. Jeg arbejdede rigtig meget som salgsassistent, tjener og service i mit hjemland. Jeg ryger ikke, men jeg drikker alkohol lejlighedsvis. I dag bor jeg sammen med min mand Per og vores datter Valerie på to år og 9 måneder og min søn Adrian på 1 år.

3rd Semester Eksamensprojekt

UI Produkt

Re-design af UI Produktet

Credit from Group 5

Illustrationer som jeg har lavet under projektet (meget stolt af mig selv XD)

Credit fra Amalie og Edna 🙂

Refleksion:

Jeg har lært masser af dette projekt. For det første jeg genopfriske mine viden om php, database og mysql. Og jeg har lært at lave bedre illustrationer, og skriver bedre i akademisk rapport (not my cup of tea). Dette projekt var ikke så meget spændende kodning grunden er at det kun ren oplysning af hjemmesiden om kvinder i danpilot. Og vores klient er ikke så god til at svare os tilbage. Men til gengæld jeg har en gruppe med god stemning. På fremtiden, vil jeg gerne lave mere illustrationer og mere spændende kodning. Og læs mere om vue.js og API hvis det er et “must”.

Multichannel Marketing

Multichannel marketing bruges til at levere markedsføring information via flere kanaler for at nå bedst muligt målgruppe/kunder/bruger.

Plan:

Klient: Din arbejdspartner

Big Rock Content: Dit indhold f.eks (blog post, video, webinars, podcasts, osv..)

Kanaler: Foregår enten online marketing eller offline marketing. Online marketing eksempler er website, mobile marketing, email marketing SoMe. Offline marketing eksempler er tv reklamer, plakater, radio osv..

SEM / SEO

SEO 
• Står for Search Engine Optimization.
• Det er en metode til at få trafik fra de ‘gratis’, ‘organiske’ og ‘naturlige’ søgeresultater i søgemaskiner som Google. 
• SEO går ud på at optimere dit websites søgeord og relevans og herigennem optimere din online tilstedeværelse, uden at bruge betalte metoder. Formålet er at komme ‘naturligt’ frem på første side af google’s ‘Search Engine Result Page’ (SERP’s). 
• Googles webcrawlers producerer sine SERPs ved at analysere dit websites: Tekster, dokumenter, meta tags, andet indhold, samt via en analyse af din sides inbound links. 

SEM
• Står for Search Engine Marketing 
• Det er en metode til markedsføring, hvor man man kun betaler for noget når en bruger / kundeemne klikker på vores annonce. Det kaldes også for PPC (Pay Per Click) markedsføring og udbydes af bl.a. Google Ads og Bing. 
• PPC annoncer vises altid øverst på Search Engine Result Page’en. Med ordet ‘Annonce’ i teksten. 
Om din PPC annonce kommer med og bliver vist øverst på siden, afhænger af to ting: Annonce Auktionen og hvordan Google opfatter annoncens Relevans (Quality Score) ift. hvad brugeren leder efter. (Dan, 2020)

Data

Database er en organiseret dataindsamling.
Data er fakta, der kan lagres vedvarende.
Vi kan få adgang til vores data når som helst
Manuel eksempel:
Telefonbog, studerende og en webshop butik.

I mange henseender kan man sammenligne en database med et regneark. Hvor man i regnearket har faner, har man tabeller i databasen. Her oprettes så navngivne felter hvor diverse egenskaber, som datatype (tal, tekst, dato m.m.), defineres, svarende til, at man kun havde de kolonner i et regneark man rent faktisk havde defineret, og disse kun kunne indeholde værdier af den angivne type.

MySQL er et open source-relationsdatabase-styringssystem. MySQL bruges typisk i forbindelse med PHP. MySQL er et database-system, som tillader dig at gemme og opbevare datainput fra dine websider. Disse inputs kan du så trække ud og anvende på dine sider, når du har brug for dem.

Struktureret forespørgselssprog.
SQL er det sprog, vi bruger til at kommunikere med vores database.
Vi sender forespørgsler til vores database.
Der er forskellige typer forespørgsler, vi kan sende, afhængigt af hvad vi vil gøre.
De mest basale forespørgsler er en del af Create Read Update Delete.

De tre mest enkle datatyper at forstå er:

String – tekst
Integer – tal
Boolean – true or false

Disruption

Disruptive Technology / Innovation

 

 • a concept that clayton christensen has invented. Way to use technology, and how to differentiate oneself or stand out from the other companies.

 

Two different types of technology

 1. Sustaining technology

 • technological developments that help organisations to make marginal improvements

 1. Disruptive technology

 • wild and unexpected technology breakthroughs that require corporations to radically rethink their very existence.

 • they seem limited interest, but eventually they completely overturn existing products and markets. F.eks mobile phone, digital photography and online retailing

Disruptive technologies problems:

 

 • born prematurely

 • do not always hit the market with a bang.

 • often come at the world from unlikely directions.

How business models work

“It describes how a company creates and captures value.”

 

“The features of the model define the “customer value proposition” and the pricing mechanism , indicate how the company will organise itself and whom it will structure its supply chain.


 • Basically, a business model is a system whose various features interact, often in complex ways, to determine the company’s success.

Protip: At least 3 or more features transformative business models has a better success.

6 Elements of Truly Transformative Business Models

 

 Keys to Success:

 

 1. More personalised product or service

 •  
 1. Closed-loop process

 • linear consumptive process( in which products are made, used and then disposed ) with a closed loop, in which used products are recycled. This shift reduces overall resource costs.

 1. Asset sharing

 • enable the sharing of costly assets

 • AIRBNB – allows homeowners to share their home with travelers

 • UBER – share assets with car owners.

 1. Usage-based pricing

 • Some models change customers when they use the products or service, rather than requiring them to buy something outright.

 • Customers are likely to grow and the company benefits.

 1. More collaborative ecosystem

 • Some innovations are successful because a new technology improves collaboration with supply chain partners and helps allocate business risks more appropriately, making cost reductions possible.

 

 1. An Agile and adaptive organization

 • Innovators sometimes use technology to move away from hierarchical models of decision making in order to make decisions that better reflect market needs and allow real time adaptation to changes in those needs.

 • the result is often greater value for the customer at less cost to the company.

Pro tip: At least 3 or more features transformative business models has a better success.

 

Red and Blue Ocean

 

Red – Dårlig. Dem der sælger det samme produkt.

Blue – God. Meget unique. Skiller sig ud end andre. Skaber en værdi

 

Eksempler På Disruptive technology

 

1. Just Eat was an example of disruption

 

Yes it is. Just Eat was the first to gather restaurants etc. somewhere so they made it possible to order food in a single place online.

 

2. Was Facebook an example of disruption

 

Facebook was half not half disruption. Arto, which came out in 1998, was very much the same principle, but facebook was international and brought together a much larger group. In addition, there were many more options on Facebook

 

3. Think of a disruption idea for?

A learning app (abc, 123) for small kids where parents can see the children’s development (while using the app). Nowadays small kids are very curious what’s going on behind the screen, instead of seeing “kids videos” parents can offer them the learning app. It helps them recognise the basic abc and parents will likely happy for using the time productively.

Eksamensprojekt 2. Semester

I dette eksamensprojekt skal vi arbejde med gruppe.

Opgaven: Er at designe og udvikle en optimeret og kompleks brugergrænseflade, så den bedst mulige brugeroplevelse opnås.

Derudover skal gruppen vælge en af følgende:

a. Produktion af digitalt instrukstionsmateriale.

b. Formidling af den forbedrede løsning i bedst egnede medier.

Gruppen skal vælge et af følgende tre tracks: Track1 mixpalletering, track2 rapport design modulet og track 3 maintenance planner.

Gruppen mente, at det var nemmere og sjovere at arbejde med track1. Derfor var gruppens første prioriteret track1 og anden prioriteret var track3. Udfordringen var dog, at der kun måtte være 9 grupper til robot nordic (track1) og resten er til track2 og track3.

Med udgangspunkt skal vi lave foreløbig problemformulering, foreløbig metodeliste, foreløbig projektplan. Herefter skal vi levere links og kode til vores løsning.

Design Thinking Processen:

Discovery

Gruppen har udført research i forskellige områder for at få mere informationer om trendlog, konkurrenter, teknologi og brugeren. Ved hjælp af NUG og think aloud test har vi bekræftet de fundet problemer.

NUG – En evalusering af en side, hvor der findes de optimeret fejl.
Think-aloud – En metode der bruges mod brugerne, mens de tænker højt ift. hvad de foretager sig af opgaver. Pilottest/spørgeskema – Et spørgeskema der bla. bruges til at finde målgruppen via lukket spørgsmål med bestemte svar. Projekstyring – Et struktureringsværktøj der hjælper en med at styre et projekt på.

Interpretation

Efter research så analysere vi det data vi har samlet fra discovery-fasen. De data vi har samlet skal vi bruge til at rette vores re-design til trendlogs platform. Derefter gruppen skal finde ud af hvem kommer så på brugergrænsefladen?

Persona – Opstille en fiktivt person der præsenterer den bestemte brugertype ift. websted, brand eller produkt.
SMP – Er en strategi der anvendes ift. markedsføringen. Fx. hvordan virksomheden kan opdele segmenter og vælge målgruppe, hvor man ud fra det kan fastlægge sin positionering.
SMUK-modellen – Er en model hvor de forskellige segmenter vurderes, før virksomhenden kan finde den bedste målgruppe.
Omverdensanalyse – En analyse der påvirker virksomhedens udvikling ud fra virksomhedens omverden.
SWOT – Er en analyse der sætter fokus på både det interne og eksterne forhhold i virksomheden. PESTEL – Er en analyse der bruges til analysere virksomhedens omverden, hvor de forskellige forhold bliver kortlagt for betydningen for virksomheden.
Risikoanalyse – En analyse der findes de mulige problemer, der kan opstå i projektet.
Interessantanalyse – En analyse der sikre, om gruppen ved hvilke personer der har interesse i projektet

Ideation

I ideation-fasen kommer vi til at generere så mange ideer vi kan uden grænse. Herefter kobler vi alle ideer sammen for at finde det bedst muligt re-design til trendlogs platform.

Brainstorm – Er der hvor alle kan komme med deres ideer uden det bliver skudt ned/ingen ideer er dårlige. Herunder er mine ideer til vores re-design.

Experimentation

Gruppen er i gang med at lave mockup på dette fasen for at teste en gang til hvordan er vores re-design ser ud i forhold til det gamle platform. Her har vi finde ud af hvad det mangler og hvad skal vi tilføjer osv.. Her kommer vi frem og tilbage til fasen.


Scenariomapping – En metode hvor alle de steps en bruger foretager sig, når der skal udføre en opgave.
Paperprototyping – En hurtig måde at visualisere ideer på.
Userflow – En visuelt repræsentation af brugerens bevægelse fra start til slut, hvor trinene bliver kortlagt.

Scenariomapping under experimentation:

Evolution

BMC – Herunder er gruppens Business Model Canvas

Færdige prototype til mobilen:

Info om prototype:

Mulighed for at oprette en maskine, tilføj og slet checklisten, overblik over hver enkelte maskine hvor den viser hvor meget det har køret og brugt, overblik over de maskiner der skal til syn og overblik over de maskiner som overskredet, Og historik til dem der har lavet service.

Refleksion:

Om projektet:

I dette projekt har “Design Thinking Process” blev brugt. Forskellige metoder og værktøjer samt teorier. Design thinking proces givet os en strukturering af projektet og det nemmere at følge med det forskellige faser. Vi har udført research i discovery-fasen hvor vi skal finde ud af de forskellige områder Business,Users,Teknologi osv…Gruppen samlede data for at rette vores re-design ud fra det data vi har fundet. Efterhånden analysere vi det data som vi havde samlede og i gang med at tænke hvordan er det så vores re-design ser ud. Her generer vi ideer til vores re-design af platformen. Til sidst koblet vi ideer sammen og bygge lo-fi mockup for at vise det til pitchen med klienten og en vejleder. På baggrund af feedback fra klienten det klart at der manglede udforming af checklisten, hvem laver hvad og hvornår, og så videre. Gruppen kom tilbage til ideation-fasen for at tilføj nye ideer om de manglede funktioner i platformen. Det endelige produkt ser sådan ud heroppe med mobil enhed. Vi har udviklet begge dele på computeren og mobil.

Gruppen:

Jeg vil indrømme at det er ikke nemt at arbejde digitalt med gruppen fordi mange gange forstår man ikke hinanden, og det trækker min tid tilbage. Især mig som er ikke rigtig god til at snakke og forklar på dansk XD. Vi fik mange conflikter i github og derfor brugte vi en anden måde at dele kodning på. Nogle dage har vi dårlig internetforbindelse. Gruppen har aftalt at arbejde fra 9 til 12 derefter arbejder vi videre med vores egen lektier som projektlederen har givet os. Personligt arbejder jeg fra 9 til 14 også når mine børn sover om aften. Fordi jeg vil gerne have at vi har en god produkt og at jeg kan aflevere min lektier på tiden. For det første omgang det var godt samarbejde vi havde i gruppen. Men til sidste blev jeg mega træt. Men det var godt at vi har afleveret de leverancer i wiseflow.

Mig selv:

Jeg har lært mange ting i dette projekt. Jeg har lært de forskellige metoder, værktøjer samt teorier endnu bedre. Især til udvikling af produktet. Jeg har lært personligt at styr min tid bedre og hvornår skal jeg have pause. Men det lidt skævt til sidste fordi jeg var simpelthen travlt som jeg glemte at spise. De emner vi har brugt i dette projekt dem tager jeg med til det næste projekt fordi det er rigtig gode ting når man skal design, re-designe og udvikle et produkt.

Research Workshop

I denne workshop skulle vi få mere viden om metoder til researcharbejde. Vi var nødt til at lære at udføre feltarbejde gennem en research plan, og derfor skulle vi være i stand til at bruge de indsamlede data.

Research og data

Primær data / field research – dataindsamling der sigter mod at observere, interagere og forstå mennesker, mens de er i et naturligt miljø.

Kvalitativ metode –  indsamler oplysninger som søger at beskrive et emne hellere end at måle det. Tænk på indtryk, meninger og synspunkter.

Kvantitativ data – indsamler oplysninger fra eksisterende data og sender online-undersøgelser, online afstemninger, spørgeskemaer, hvis resultater kan afbildes i form af numeriske. Kvantitative data er struktureret og statistiske.

Sekundær data / desk research – data der er allerede eksisterer.

Intern og Eksterne –

3 felter for en researcharbejder Business, teknologi og bruger.

Business

 • Markedet
 • Klienter
 • Konkurrenter
 • Etc

Technology

 • Teknologier
 • Trends
 • Fremtid/nutid
 • Platform, meider, virkemidler

Users

 • Behov
 • Pains and gains
 • Drømme
 • Motivation
 • Mål
 • etc

Research Processen – overordnet

 • Definering af problem og research formål
 • Udvikling af en research plan
 • Indsamling af data
 • Analyse af data
 • Præsentations af findings

Refleksion:

I dette workshop har jeg lært at lave field research om teknologi hvor min gruppe skal interviewe folk i biografen. Vi har stillet spørgsmål på medarbejder og observeret bruger. Vi har også brugt KWHL til at skive alt hvad vi har fundet ud af efter udførte research. Research givet os bedre forståelse hvad for en teknologien blev brugt og hvor nemt brugeren anvende produktet.


Modul 5 – Projekt 5

Projekt formål (målsætning) og omfang:
De studerende kan designe og programmere komplekse digitale løsninger med særligt fokus på brugergrænsefladen. De kan anvende centrale metoder til test af brugerens oplevelse af gruppens løsning. Løsninger designes og programmeres i teams under anvendelse af teknologier og udviklingsmetoder, der understøtter teamsamarbejde.

Grupperne mødes virtuelt og diskuterer hvilket af de tre projekter vi ønsker at arbejde med. Gruppe 4 har valgt ” ABTION ” for klienten.

Klient – Abtion (Coop)

Gruppe 4 – “Wonderscan” team

Her er vores færdig prototype online: http://littleplay.dk/coop_app/

Refleksion:

Jeg vil indrømme, at jeg i starten af ​​projektet er usikker på, om jeg kan udføre mine opgaver som medlem af gruppe 4 på grund af coronavirus, hvor mine to små børn bliver hjemme. Det betyder, at jeg tager mig af dem det meste af tiden. Så jeg følte mig ubrugelig i gruppen. For at kunne udføre mine opgaver skal jeg arbejde om aftenen. Jeg er taknemmelig for, at min gruppe forstår min situation, hvor jeg arbejdede mere for at få et godt resultat i vores projekt. I dette projekt har jeg lært, hvordan man bruger styleguide, ui-patterns, user goals, BMC, mere javascript og mest af alt lærte jeg at kende mine grupper endnu bedre. Jeg håber i fremtiden, at vi mødes i klassen igen for en bedre læring og bedre omgivelser, I guess.

Projekt 4 – Digitalt Indhold

Udfordring: Med udgangspunkt i et ikke-digitalt materiale(e.g folder, brochure fagtekst eller andet) skal vi producere digital indhold og visuel kommunikation, der formidler afsenderens budskab. Indholdet implementeres i 3 mediekanaler, hvoraf det ene er kodet med html, css og javascript.

Gruppe 3 har valgt at arbejde med “Bakkestien i Vissenbjerg” folderen.

Vores gruppe har valgt at arbejde med folderen fra Hjerteforeningen mere specifik, “Bakkestien i Vissenbjerg”, fordi vi mente, at folderen var uinspirerende og ikke motiverende for brugerne og har brug for en vis transformation, når det kommer til at målrette målgrupperne. De 3 valgte mediekanaler har gruppen arbejdet var infografik animation til facebook side, webapp og radioindslag. Herunder er resultaterne til vores 3 valgte mediekanaler.

3 Valgte Mediekanaler Resultater:

1.) Informationsgrafik Animation (fb side)

UCL Gruppearbejde af Gruppe 3

“Kærlighed er godt for hjertet”

Ideen med denne korte infografiske animation er at udbredde Hjerteforeningens budskab om en sundere livsstil, for eksempel at få folk til at motionere i 30 minutter om dagen. Vi viser statistikken, så folk har en ide om hvor vigtigt det er at motionere for at nedsætte risikoen for at få en hjerte-kar-sygdom.

PS. Drengene i gruppen har lavet dette infografik animation.

2.) Webapp

Vores webapp er kodet med html, css, php og javascript af Rasmus. Vi har valgt at bruge hjerteforeningens logo fordi det er allerede kendt og de er deres identitet. Webappen er meget enkel og meget nemt at bruge især at vores målgruppe er mest fra 55 år plus. For bedre oplevelser af vores webapp, bruge gerne din smartphone til at kigge for vores appen 🙂

3.) Radioindslag

UCL – Gruppearbejde – Group 3

For at nå vores målgrupper producerer vi en radioindslag til dem, fordi vi syntes, at gamle mennesker kan lide at lytte til radioen i stedet for at surfe på nettet.

Refleksion:

Efter kick-off af projekt 4 har gruppen lavet en gruppekontrakt for at sikre, at alle vide deres pligt, ret og konsekvenser, hvis man ikke deltager/møde op osv. Så har gruppen opdelt i flere dele, og jeg arbejdede med risikoanalyse, men antallet var egentlig ikke fordi jeg synes ikke, ​​jeg kan vurdere, hvad der foregik i projektet, men med hjælp af Andreas og Rasmus fik vi ordnet det :). Alle lave en desk research om hjerteforeningen for at få mere information. Jeg har også lært at lave affinity diagram. For at sikre, at vi får en god data om, hvem der bruger hjertestierne, lavede vi en spørgeskema til befolkningen i Vissenbjerg. Spørgeskemaet blev postet på Vissenbjerg kommunes facebookside. Derefter lavede vi en skitse af vores data for at pitche dem til KRUT. Jeg blev faktisk forhindret i at møde op mange gange på grund af sygdom fra hjemmet men jeg har afleveret det ting som jeg skal lave. Git og Github blev brugt i dette projekt for nem adgang og redigering. Det er et godt værktøj hvis man arbejder sammen med de andre fordi du kan se hvem lavede hvad. Vi fik ikke at bruge scrum. I forhold til vores budskabdesign har mig og Fatme lave tekster til indholdet. Alle i grupperne var aktive, og vi har ingen problemer med at samarbejde. Jeg har lavet wireframes og mockup til vores webapp og hjulpet Andreas og Rasmus med at lave script til vores radioindslag. Vi optog stemmer fra lydstudio, som var en sjov dag for os alle. Så blev vi enige om at lave plakaterne dagen efter. Det er mig der står for at lave poster med vores webapp vha. Adobe inDesign.

Jeg synes, ​​at vi gjorde et godt stykke arbejde i vores gruppe og til projektet, fordi vi alle er aktive, og alle bidrager til projektet. Vi har en god vibes og god kommunikation. Og for resten, vi elsker slik, kaffe og kager 🙂

Hvem ved, at tegne en storyboardet giver også en god grin XD